Fotografie

Fotografie, pořízené v Hudebním Clubu Nautilus, nepodléhají žádnému autorskému právu, pokud není sjednáno s hudební skupinou jinak. Fotografie zveřejněné na webu www.clubnautilus.cz je možné sdílet, kopírovat, rozmnožovat a upravovat jakýmkoliv způsobem, a to i přesto, že popis v metadatech obsahuje informaci o kopírování. Fotografie zveřejněné na webu www.clubnautilus.cz NESMÍ BÝT PRODÁVÁNY, ANI NIJAK DISTRIBUOVÁNY ZA ÚPLATU ČI FINANČNÍ ODMĚNU. Jarda Vas/fotograf